Ondertussen in Oost: VVD scherp op subsidiechaos

Het Amsterdamse Stadsbestuur heeft stadsdeel Oost opgedragen om structureel te bezuinigen op het totale subsidiebudget voor 2016, 2017 en 2018. Wat Marcel Mokveld en Monique van Bijsterveld, VVD’ers in het Algemeen Bestuur van Oost, betreft laat het stadsdeel steken vallen. “Het Dagelijks Bestuur van Oost loopt weg voor haar verantwoordelijkheden en durft niet te kiezen. In plaats van voor de komende drie jaar te bezuinigen op subsidies, wordt dit alleen voor 2016 gedaan. Door dit gebrek aan daadkracht worden nu simpelweg álle subsidies met de kaasschaafmethode gekort.”

Daarnaast heeft de VVD in Oost verontrustende signalen ontvangen waaruit blijkt dat er geen of onvoldoende zicht en controle is op de verstrekte- of nog te verstrekken subsidies. “Dit is volstrekt  onacceptabel. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste besteding van gemeenschapsgeld. Daarom is de VVD onthutst om te constateren dat het onduidelijk is welke subsidies door de centrale stad toegekend worden en welke door het stadsdeel. Niet alleen wij maar ook de subsidienten en bewoners van Oost hebben recht op deze kennis”, aldus Monique van Bijsterveld. 

De VVD heeft voorgesteld om per direct alle lopende en nog te verstrekken subsidies grondig te controleren  en daarbij het toetsingskader van de Centrale Stad te gebruiken. De uitkomsten van dit onderzoek dienen openbaar te zijn zodat op basis daarvan gefundeerde beslissingen voor de periode na 2016 gemaakt kunnen worden. Tenslotte wordt van het Dagelijks Bestuur  gevraagd om in overleg te treden met de Centrale Stad over een integrale aanpak voor subsidies en de controle daarop. Het VVD-voorstel is niet aangenomen.

Volgens raadslid Rik Torn moeten alle stadsdelen scherpe keuzes maken. Hij heeft hierover kritische vragen gesteld aan de wethouder.