Marianne Poot: "Niet selectief shoppen met experimenten in de bijstand"

Marianne Poot roept in het Parool linkse partijen op om niet selectief te shoppen met experimenten in de bijstand. Lees hier haar opiniestuk: "Woensdag besluit de gemeenteraad over een proef met basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. Als het aan GroenLinks ligt wordt een pilot gestart waarbij er geen reïntegratie-trajecten en sollicitatieverplichtingen meer zijn voor bijstandsgerechtigden. Dit alles onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar wat het beste werkt om mensen aan het werk te krijgen.

Wat de VVD betreft is een dergelijk experiment helemaal niet nodig. De afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan en zijn al veel ervaringen opgedaan met een basisinkomen. Telkens weer blijkt dat mensen minder gaan werken in plaats van meer en dat de arbeidsproductiviteit daalt.

Werk is de beste manier om uit de armoede te komen. Bovendien biedt werk meer dan alleen een inkomen. Het levert een sociaal netwerk en de mogelijkheid om je te ontplooien op. Daarom wil de VVD ieder initiatief steunen om daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de beste methode om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen.

Maar dan moet het wel gaan om objectief onderzoek. En daar zijn de linkse partijen helemaal niet in geïnteresseerd. Zij zijn zo overtuigd van hun eigen morele gelijk dat zij niet meer willen kijken naar wat het beste werkt. Toen wij voorstelden om naast dit experiment ook een proef te doen met een verplichte tegenprestatie bleek opeens dat men toch alleen geïnteresseerd was in het eigen voorstel. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink sprak weliswaar uit dat hij “natuurlijk wil gaan kijken naar wat het beste werkt”, maar het initiatief van de VVD kreeg geen steun.

Wij stelden dit niet voor niets voor. Als de gemeenteraad echt wetenschappelijk wil bewijzen wat werkt om mensen aan het werk te krijgen, dan is het van belang om verschillende regimes te testen, waaronder een verplichte tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden. De VVD is ervan overtuigd dat een tegenprestatie effectief is. Met een tegenprestatie doen bijstandsgerechtigden iets terug voor hun bijstandsuitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een andere bijdrage aan de maatschappij. Het zorgt ervoor dat mensen arbeidsritme behouden en hun netwerk onderhouden, waarmee het veel gemakkelijker wordt om een vaste baan te vinden.

Selectief shoppen in ongefundeerde proeven dupeert de mensen in de bijstand zelf. Het helpt hen niet bij het vinden van een baan. Zij hebben niets aan een overheid die hen afschrijft onder het mom van een proef met een regelluwe bijstand. Maar die eigenlijk zegt: “We hebben u niet nodig, blijf maar lekker thuis”. Dat is niet hoe de VVD naar mensen in de bijstand kijkt. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in de bijstand voor het overgrote gedeelte willen en kunnen werken. Dat je het beste uit mensen haalt door hen uit te dagen en niet door hen achter de geraniums te zetten. Het is onbegrijpelijk dat GroenLinks zo overtuigd is van het eigen gelijk dat zij een echt objectief onderzoek naar het aan het werk helpen van mensen in de bijstand bij voorbaat afwijzen.

Marianne Poot
Gemeenteraadslid VVD Amsterdam