Meer Amsterdammers aan de slag door flexwerk

Op initiatief van VVD en D66 in Amsterdam worden mensen in de bijstand steeds vaker gewezen op de mogelijkheden die flexwerk bieden. De partijen hebben voorgesteld om barrières die het kiezen voor flexwerk in de weg kunnen zitten, weg te nemen. VVD woordvoerder Werk Marianne Poot: “Flexwerk wordt normaler en steeds meer mensen gaan inzien dat tijdelijk of deeltijdwerk een tussenstap is naar een vaste baan en dus een leven uit de bijstand. We zijn blij dat Amsterdam zo voortvarend aan de slag is gegaan met ons voorstel.”

Veel mensen lopen tegen administratieve procedures aan als ze vanuit de bijstand in deeltijd gaan werken. Dat mag wat VVD en D66 een baan niet in de weg zitten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, mede dankzij de lobby van Amsterdam, onderzoeken welke vereenvoudigingen in de administratieve procedures binnen de bestaande regelgeving mogelijk zijn. 

Samenwerken met uitzendbureaus

Ook onderzoekt Amsterdam op initiatief van VVD en D66 hoe uitzendbureaus kunnen helpen bij het vinden van een baan voor mensen in de bijstand. “Nu de vraag naar arbeid weer toeneemt, stijgt ook de vraag naar flexibele werknemers, bijvoorbeeld in de horeca. Tijdelijke of parttime banen zijn voor veel mensen die in de bijstand zitten een goede tussenstap. Niet iedereen kan of wil ook gelijk fulltime aan de slag. Door goed samen te werken met uitzendbureaus kan vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten,” aldus D66-raadslid en woordvoerder Werk, Ariëlla Verheul.

Tijdelijk werk een kans, geen belemmering

Iedereen die bij de gemeente Amsterdam komt voor werk of inkomen, krijgt een eigen contactpersoon: een klantmanager.  Marianne Poot: “Deze klantmanagers van de gemeente zijn nu getraind in het benaderen van tijdelijk werk als een kans, in plaats van een belemmering voor vast werk. Die positieve benadering is belangrijk voor het stimuleren van flexwerk. Bovendien wordt bij ruim een kwart van de Amsterdammers die vanuit de bijstand deeltijd aan het werk gaan dit uiteindelijk hun vaste baan.” In In 2014 zijn van de 2.935 Amsterdammers die vanuit de bijstand tijdelijk werk deden uiteindelijk 788 doorgestroomd naar een reguliere baan. Beide partijen blijven in de  gaten houden of de belemmeringen die mensen ervaren om flexwerk aan te nemen blijvend afnemen, en hoe de samenwerking met uitzendbureaus zich verder ontwikkelt.