Recordaantal woningen gebouwd in Amsterdam

Dat de woningproductie in Amsterdam weer volledig op gang gekomen is blijkt uit het woningproductiecijfer over 2015 dat op 10 december door het stadsbestuur werd gepresenteerd. In 2015 zijn er in Amsterdam maar liefst 8376 woningen in aanbouw genomen. Het hoogste aantal sinds 1994. Woordvoerder Wonen en Bouwen Daniel van der Ree: “Wij zijn verheugd dat we met dit record de crisis in de bouw achter ons laten. De VVD heeft de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan om de woningbouw op gang te brengen en wij zijn blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt”.

Een hoge bouwproductie is essentieel voor de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt en zorgt voor meer aanbod in o.a. het middensegment. Tijdens de crisis viel de bouw praktisch stil, terwijl de vraag naar woonruimte in Amsterdam onverminderd hoog bleef. Voor een gezonde Amsterdamse woningmarkt is het dan ook van belang dat het aanbod toeneemt d.m.v. een ambitieuze bouwproductie.

In het coalitieakkoord tussen VVD, D66 en SP is in 2014 afgesproken om de jaarlijkse woningbouwproductie op te voeren tot 5000 woningen in 2018. Dit streefcijfer wordt nu met 8376 in aanbouw genomen woningen al ruimschoots overtroffen. Ter vergelijking: in 2013 werden er 2699 woningen in aanbouw genomen en in 2014 waren dat er 5070.

De VVD diende de afgelopen jaren verschillende voorstellen in om de woningbouwproductie vlot te trekken zoals de voorstellen ‘Wij Willen Bouwen’, ‘Wonen op de Zuidas’, ‘Productiecijfer van 2.500 ouderenwoningen’ en ‘De lat blijft hoog: een nieuw ambitieus streefcijfer voor studenten en jongerenwoningen’.

Daniel van der Ree: “Dankzij de aantrekkende economie, onze voorstellen en de inzet van wethouder Eric van der Burg, verantwoordelijk voor de uitgifte van bouwgrond in Amsterdam, is het gelukt om de woningproductie in Amsterdam naar een nieuw record te stuwen. Dat is erg goed nieuws voor hen die in Amsterdam willen wonen of willen blijven wonen.”