VVD-voorstel regelt mantelzorg voor verwarde mensen

Op voorstel van de VVD gaat Amsterdam aan de slag om mantelzorgers te vinden voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA). VVD-raadslid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Ernstig verwarde mensen zijn door hun aandoening vaak vervreemd van familie en vrienden. Het is moeilijk voor hen mantelzorg te vinden terwijl juist deze groep hier baat bij heeft. Op ons voorstel gaat Amsterdam nu samen met de GGD en GGZ aan de slag om dit regelen.”

Mede als gevolg van hun ziekte hebben mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA) allerlei problemen op sociaal en maatschappelijk vlak met als gevolg dat zij vaak als slachtoffer of dader in aanraking met justitie komen. De afgelopen jaren is het aantal keer dat de politie ernstig verwarde mensen voor spoedopname naar de Spoedeisende Psychiatrie heeft gebracht bijna verdubbeld. Onlangs berichtten media dat bijna driekwart van de woningcorporaties een groeiend probleem met overlast verwarde huurders heeft. Koepelorganisatie Aedes schat dat er zo’n 2000 ernstige incidenten –geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, ontploffingen of brandstichting- waren.

Reeds eerder heeft de VVD door middel van een initiatiefvoorstel gepleit voor een snellere en betere hulpverlening aan verwarde mensen om zo ook de politie vrij te spelen.  De gemeenteraad stemde toen unaniem in met het voorstel.