VVD en D66: steun in de rug voor ZZP’ers

De ondersteuning voor ZZP’ers, de Bbz, moet beter bekend worden, bepleiten VVD en D66 in Amsterdam. ondernemers is niet bekend met dit steuntje in de rug. VVD-raadslid Marianne Poot: “De Bbz geeft ZZP’ers een tijdelijk steuntje in de rug. Op deze manier kunnen ze -ook wanneer het even tegenzit- blijven ondernemen. ZZP’ers zijn de MKB’ers van de toekomst. Door hen te steunen investeren we in de werkgelegenheid.”

Bekendheid Bbz vergroten

Op dit moment zijn 50.000 Amsterdammers als zzp’er actief, van ICT’ers tot mensen die in de horeca werken en hun eigen zaak beginnen. Veel zzp’ers kunnen een goed bestaan opbouwen, maar een aanzienlijke groep heeft een steuntje in de rug nodig om rond te kunnen komen. Het gemiddelde inkomen van een zzp’er ligt tussen de €21.000 en € 28.000 bruto op jaarbasis. D66-raadslid Ariella Verheul: “Deze ZZP’ers zijn extra kwetsbaar omdat ze geen werkloosheidsuitkering krijgen. Als de inkomsten uit hun bedrijf tegenvallen, komen ze direct onder het bijstandsniveau.  Voor diegene kan de Bbz net dat steuntje in de rug zijn waardoor hun bedrijf overeind kan blijven”.

Werken moet lonen

Een ZZP’er kan beroep doen op de Bbz in het geval van onvoldoende inkomsten voor levensonderhoud, het beëindigen of starten van een bedrijf of het voorzetten van een bedrijf tot de AOW leeftijd. Het bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en de ondernemer moet een flink aantal uren per jaar in zijn bedrijf steken. Er wordt nu nog zeer beperkt van de regeling gebruik gemaakt en veel aanvragen worden afgewezen. VVD en D66 zijn ervan overtuigd dat meer ZZP’ers een steuntje in de rug nodig hebben en dit hun ondernemerschap ten goede zal komen. Daarom willen de partijen dat de bekendheid van de Bbz vergroot wordt.

 

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van de VVD en D66.