Tipgeld auto-explosie West en stevige aanpak reljeugd Slotervaart

De VVD wil dat er tipgeld wordt uitgeloofd om de daders van de auto-explosie in de Nicolaas Beetsstraat op te sporen. VVD woordvoerder Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Auto’s middenin een woonwijk opblazen met illegaal zwaar vuurwerk is levensgevaarlijk. Wij willen dat de gemeente alles op alles zet om de daders op te sporen en te vervolgen. Middelen als tipgeld moeten we daarbij zeker niet schuwen.”

Tijdens de nacht van oud en nieuw was het raak in West en Nieuw-West. Jongeren filmden hoe ze een auto in de Nicolaas Beetsstraat opbliezen. De explosie veroorzaakte een complete ravage, niet alleen werd de auto vernield maar ook de ramen van omliggende huizen gingen eraan. De buurt gaf aan een herhaling van gebeurtenissen te vrezen. Ook Slotervaart in Nieuw-West wordt al geruime tijd opgeschrikt door een jongerengroep die auto’s in brand steekt en bewoners intimideert. Afgelopen oudejaarsavond werd een brommobiel gesloopt met een vuurwerkbom. De overlast is zodanig groot dat bewoners overwegen een veiligheidsteam te beginnen.

Wat Yeşilgöz-Zegerius betreft is de situatie in West en Nieuw-West dermate ernstig dat naast het uitloven van tipgeld stevig ingrijpen van politie en handhavers noodzakelijk is: “Dit hoeven we niet te pikken. Wanneer de veiligheid op het spel staat vanwege overlastjongeren, moeten we keihard ingrijpen. Wij pleiten al langer voor een Stedelijke Probleemoplosser, wat ons betreft is het de hoogste tijd dat die er komt om orde op zaken te stellen.”

Reeds meerdere malen heeft de VVD gepleit voor krachtige interventie in probleembuurten in de vorm van een ambtelijke breekijzer met mandaat en doorzettingsmacht, dat ervoor kan zorgen dat binnen maximaal een paar maanden een doorbraak geforceerd wordt.

Lees de bijlage voor de vragen die Dilan aan het stadsbestuur stelde.