Amsterdam aan vooravond historisch besluit erfpacht

Na 120 jaar wordt het veelbesproken erfpachtstelsel in Amsterdam herzien. Als vervolg op het invoeren van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwe uitgiften, ligt er nu een voorstel voor de overstapregeling voor bestaande erfpachters. VVD gemeenteraadslid Tjakko Dijk: “Het is goed dat de gemeente stopt met het afromen van de Amsterdammer. Erfpachters krijgen de mogelijkheid om over te stappen op eeuwigdurende erfpacht, inclusief de mogelijkheid tot afkoop. Praktisch gezien komt dat dicht bij koop van de grond. Het plan dat nu voorligt, leidt ertoe dat we uiteindelijk €1 miljard minder van de erfpachters vragen dan in het huidige stelsel."

Vroegboekkorting

Om Amsterdammers over te halen om over te stappen naar het nieuwe stelsel moet eeuwigdurende erfpacht aantrekkelijker zijn dan voortdurende erfpacht. "Naast een vaste korting van 10% bij de vrijwillige overstap, is er ook een vroegboekkorting voor mensen die in 2017 overstappen. Voor hen wordt de WOZ-waarde van 1 januari 2014 als uitgangspunt genomen. Goed nieuws voor hen want de WOZ-waarde is de afgelopen jaren enorm gestegen”, aldus Dijk. Daarnaast is de VVD blij dat de verouderingsfactor die aan het college werd geadviseerd het voorstel niet heeft gehaald. Deze had er voor gezorgd dat woningeigenaren als het ware gestraft zouden worden voor het goed onderhouden van hun woning. Wel zal de VVD kritisch naar de buurtstraatquotes kijken. Deze geven aan welk percentage van de WOZ-waarde bestaat uit de waarde van de grond. Deze quotes verschillen per locatie en zijn nog niet definitief.

Betaalbaarheid, transparantie en eerlijkheid

Voor de VVD is het van groot belang dat het nieuwe stelsel voldoet aan drie belangrijke voorwaarden: “We zullen het voorstel op betaalbaarheid, transparantie en eerlijkheid voor de erfpachter toetsen. We gaan de overstapregeling goed en kritisch bestuderen en wachten de inspraak af maar het is zeker niet voorbarig om te stellen dat Amsterdam aan de vooravond staat van een historisch besluit."