Specifieke aanpak allochtone jongeren staat haaks op gelijke kansen

De burgemeester en wethouders willen werkloze allochtone jongeren helpen met het vinden van een baan door hen te introduceren bij Amsterdamse ondernemingen. Volgens Marianne Poot (VVD woordvoerder Werken) heeft deze aanpak een averechts effect: “Iedereen verdient gelijke kansen, zeker op de arbeidsmarkt. Een aanpak voor uitsluitend allochtone jongeren staat hier haaks op.”

De VVD vindt de werkloosheid onder jongeren zorgwekkend. “Vooral discriminatie bij allochtone jongeren is onacceptabel, maar dit moeten we niet bestrijden met nog meer discriminatie”, aldus Marianne. De VVD heeft het stadsbestuur daarom vragen gesteld over deze aanpak: “We willen van het college graag weten hoe deze aanpak zich volgens hen verhoudt tot gelijkheids- en non-discriminatiebeginselen.”

Marianne stelde het stadsbestuur de volgende vragen (zie bijlage).