“Breng kindermishandeling tijdens Koranlessen in kaart”

De VVD wil meer zicht op kindermishandeling tijdens Koranlessen. Woordvoerder Jeugd Samira Bouchibti heeft het college gevraagd hier onderzoek naar te doen: “We moeten alle feiten op tafel krijgen om dit probleem goed aan te pakken.”

Aankomend voorjaar biedt het stadsbestuur een nieuwe rapportage aan over huiselijk geweld en kindermishandeling. “Wij willen dat hierin specifiek aandacht wordt besteed aan mishandeling tijdens Koranlessen,” laat Bouchibti weten. “Er zijn zorgwekkende signalen over dit probleem, maar we hebben hier nog onvoldoende zicht op.” De VVD heeft het college daarom gevraagd om met feiten te komen.

“We hebben actuele cijfers nodig”, benadrukt Bouchibti. “Alleen zo kunnen we deze wantoestanden effectief bestrijden. De volgende stap is dat we concreet willen horen van het college welke maatregelen zij nemen of gaan nemen tegen zulke mishandelingen.”