VVD: ‘breng kindermishandeling tijdens koranlessen in kaart’

De VVD vindt het ontoelaatbaar dat kindermishandeling tijdens koranlessen structureel lijkt voor te komen. “De signalen die wij ontvangen zijn zeer verontrustend”, zegt woordvoerder Jeugd Samira Bouchibti. “Het is volgens Bouchibti van groot belang om alle feiten hierover boven water te krijgen, zodat deze vermeende wantoestanden snel kunnen tegengaan.”

“Nu is er te weinig zicht op de omvang van dit probleem: koranlessen worden namelijk op allerlei locaties aangeboden en ouders durven vaak geen aangifte te doen,” geeft Bouchibti aan. “Om keihard op te kunnen treden verdient dit onderwerp specifieke aandacht van de wethouder.”

Daarnaast wil de VVD dat het college afspraken maakt met moskeebesturen en andere koranlesaanbieders. Eerder bleek namelijk dat zij niet verplicht zijn om mee te werken aan een onderzoek. “Dat kan nooit de bedoeling zijn,” benadrukt Bouchibti: “Duidelijke afspraken met deze aanbieders, zoals over het instellen van de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn essentieel.”

De VVD riep het college al eerder op om deze misstanden in kaart te brengen. “Dat deze vorm van kindermishandeling nog steeds lijkt voor te komen is daarom extra schrijnend,” aldus Bouchibti. “We zijn blij als dit onderwerp eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.”

De VVD diende de volgende discussienota in (zie bijlage).