Tjakko Dijk: “Zorgelijk tekort aan kantoorruimte in Amsterdam dreigt”

Nieuwe cijfers over de huurprijzen op de Amsterdamse kantorenmarkt laten zien dat deze het afgelopen jaar met 12% zijn gestegen. Nog minder dan 10% van de kantoorruimte in regio Groot-Amsterdam staat leeg. VVD-raadslid Tjakko Dijk: “Daardoor dreigt er een tekort aan kantoorruimte voor bedrijven die hier naar toe willen komen of willen uitbreiden. Juist startende bedrijven kunnen dan geen goede kantoorruimte meer vinden. De VVD wil daarom de bouwstop op kantoren opheffen en wij gaan daarover op korte termijn in gesprek met de wethouder.”

Bedrijven zorgen in Amsterdam voor banen. Door de Brexit overwegen internationale bedrijven naar Amsterdam te komen. Tjakko Dijk: “Door het bouwen van innovatieve, duurzame en flexibele kantoren creëren we niet alleen ruimte op populaire plekken maar kunnen we ook nieuwe gebieden ontwikkelen of opwaarderen. Zo blijft Amsterdam een stad die in trek is bij zowel gevestigde als nieuwe bedrijven. Goed voor de stad en goed voor de werkgelegenheid.”