VVD wil duidelijkheid over effecten overstapregeling erfpacht

De VVD is tegenstander van erfpacht. Wij snappen dat Amsterdammers zijn geschrokken van het linkse erfpachtstelsel. Er is nu echter geen meerderheid in de gemeenteraad om erfpacht af te schaffen. Alleen VVD, CDA en D66 willen van erfpacht af. Desalniettemin vinden wij wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en het huidige erfpachtstelsel met onvoorspelbare canonverhogingen beter moeten maken voor de Amsterdammers.

Het klopt dat overstappen naar eeuwigdurende erfpacht geld kost. Veel geld voor de meeste mensen. Erfpacht kostte echter altijd al veel geld, met verhogingen van honderden procenten bij het einde van een tijdvak. Erfpacht is zo met recht een heffing op de Amsterdamse middenklasse te noemen. In 2000 is er een tijdbom gelegd onder de erfpachters, toen de vermaledijde ‘residuele waardemethode’ werd ingevoerd. De gemeente trok vanaf dat moment een veel groter deel van de waarde van een woning naar zich toe. Een vorm van onteigening. In 2013 is er mede door onze inzet een ramp voorkomen door een nieuw erfpachtstelsel wat tot grote administratieve lasten en onzekerheid zou leiden tegen te houden.

Desalniettemin blijft het spook van erfpacht rondwaren in Amsterdam. Na overstap naar eeuwigdurende erfpacht is een huiseigenaar voortaan gevrijwaard van nieuwe erfpachtcontracten met enorme verhogingen.

De komende tijd gaan wij ons keihard inzetten voor een goede deal voor erfpachters. De VVD zal zeer scherp luisteren naar de reacties uit de inspraak. Wij willen in ieder geval duidelijkheid over:

-Hoge en ondoorzichtige buurtstraatquotes
-De effecten van de overstapregeling op de waarde van huizen
-Herstel van fouten in de overstapregeling en grondwaardebepaling

De VVD staat in Amsterdam voor financieel gezonde huiseigenaren. Daarom willen we een transparante en eerlijke deal voor erfpachters die willen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan we verder met ons verzet tegen erfpacht. Die strijd is nog niet gestreden.