VVD: prijs voor beste Amsterdamse school qua loopbaanbegeleiding

De VVD stelt voor een tweejaarlijkse Amsterdamse prijs in te stellen om de MBO- of HBO- school die er het beste in slaagt om haar leerlingen naar werk te begeleiden te belonen. VVD-woordvoerder Werk Marianne Poot: “Het voorbereiden van leerlingen op de arbeidsmarkt is de belangrijkste taak van het onderwijs. Wij stellen voor om Amsterdamse MBO- of HBO-scholen die excelleren in het met resultaat begeleiden van hun leerlingen naar een baan te belonen met een daarvoor speciaal in te stellen Amsterdamse prijs.”

Uit recent onderzoek blijkt dat landelijk slechts 45% van de MBO-studenten tevreden is over de ontvangen loopbaanbegeleiding van hun onderwijsinstelling. VVD-woordvoerder Onderwijs Werner Toonk: “De VVD vindt het van het grootste belang dat jonge Amsterdammers goed worden voorbereid op een werkzaam leven, in welke vorm dan ook. Daarom moeten we scholen die daar goed in slagen extra in het zonnetje zetten.”