VVD wil helderheid over subsidieverlening Amsterdam

VVD-raadslid Rik Torn wil meer inzicht in de wijze waarop subsidies in Amsterdam worden aangevraagd, verleend en vastgesteld. “Subsidies worden opgebracht door de Amsterdamse belastingbetaler. Zij hebben er recht op dat subsidieverlening in Amsterdam goed tegen het licht wordt gehouden”, aldus Torn.

Sinds 2015 geldt in Amsterdam, op initiatief van de VVD, het Toetsingskader Subsidies. Een subsidieaanvraag kan alleen worden goedgekeurd wanneer deze voldoet aan alle punten uit het Toetsingskader. Rik Torn: “Ik wil van het college weten op welke manier het Toetsingskader nu in het proces voor verlenen van subsidies is opgenomen.”