Marianne Poot: “Amsterdam moet leren van bijstandsaanpak Rotterdam”

Recent bleek dat de gemeente Rotterdam een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld om de instroom in de bijstand te beperken. VVD-raadslid Marianne Poot: “Amsterdam moet leren van de Rotterdamse werkwijze. Door de instroom te beperken zoeken mensen eerder een baan. Dat is ook een sociale aanpak.”

In Rotterdam steeg het aantal mensen in de bijstand in 2016 met 1,7 procent tegen gemiddeld 8,6 procent in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, schrijft het Financieele Dagblad. Ook vinden steeds meer bijstandsgerechtigden een baan in de kassen van het Westland. Hun aantal is gestegen van 25 in 2014 tot 130 in 2016. Raadslid Poot: “Ik vraag het college om in Amsterdam een vergelijkbaar project op te starten. De regio Amsterdam biedt daarvoor veel kansen.”

Wat de VVD betreft moet er meer worden gedaan om Amsterdammers uit de bijstand en aan het werk te krijgen. “Een baan is zoveel meer dan alleen inkomen. De VVD wil dat iedere kans wordt aangegrepen om mensen aan het werk te krijgen. Mensen in de bijstand laten zitten is niet sociaal.  Elke nieuwe succesvolle aanpak moet Amsterdam van willen leren”, aldus Marianne Poot.