VVD: hogere boetes voor troep hard nodig

Amsterdam moet en kan veel schoner. De VVD vindt het daarom belangrijk dat er zo hoog mogelijke boetes worden uitgeschreven voor het veroorzaken van troep. VVD-raadslid Rik Torn: “Twee van deze boetes zijn in Amsterdam lager dan de landelijk vastgestelde norm. Dat klopt niet. Het kan niet zo zijn dat Amsterdam milder bekeurt.”

Torn stelde daarom schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over deze twee overtredingen. Een betreft milieuverontreiniging. De andere het achterlaten van afval tijdens vervoeren, laden of lossen. “Dit zijn ernstige overtredingen die veel zwerfafval en milieuschade opleveren. Daar moet forser op worden beboet,” aldus Torn.

De VVD wil dat het stadsbestuur voor deze vergrijpen in plaats van 230 euro op z'n minst de landelijke norm van 370 euro hanteert. Torn: “Hiermee kunnen we de vervuilers goed aanpakken. Bovendien voorkomt de preventieve werking van hogere boetes veel troep.”