Planning Gemeenteraad Amsterdam 2018

Bekijk hier de planning voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

31 maart 2017         Sluiting aanmelding lijsttrekker

15 april 2017            Sluiting aanmelding kandidaten Gemeenteraad

11 mei 2017             Benoeming lijsttrekker

                                 Benoeming voorzitter programmacommissie
                                 Vaststellen voorlopige groslijst

september 2017        Publicatie Advieslijst Gemeenteraad
                                 Publicatie concept verkiezingsprogramma

25 oktober 2017       Vaststelling verkiezingsprogramma

16 november 2017    Vaststelling kandidatenlijst

21 maart 2018          Gemeenteraadsverkiezingen