Vervuilers straks strenger beboet

Op aandringen van de VVD is het stadsbestuur van plan om twee afvalboetes te verhogen. VVD-raadslid Rik Torn: “Hogere boetes voor het dumpen van afval zijn hard nodig in de strijd om Amsterdam schoon te krijgen. Door het afschrikkende effect van een forse boete denken mensen wel twee keer na voordat ze de stad vervuilen.”

Het betreft de boetes voor milieuverontreiniging en voor het achterlaten van afval tijdens transport, laden of lossen. In plaats van de landelijke norm van 370 hanteert de gemeente hiervoor nu nog een lagere boete van slechts 230 euro. “Dit klopt niet. Juist omdat het vaak een bende is in de stad willen wij niet dat de gemeente minder streng handhaaft dan de rest van Nederland,” aldus Torn.

Het stadbestuur liet in reactie op de VVD-vragen weten de verhoging van deze boetes te zullen voorbereiden ter voordracht voor de gemeenteraad. Torn: “Wij gaan er vanuit dat ook andere partijen inzien dat hogere boetes noodzakelijk zijn.”