VVD: “Terugbetaling teveel betaalde 188 miljoen desnoods via minder kwijtschelding”

VVD-woordvoerder Financiën Marianne Poot wil helderheid van het college over de volledige terugbetaling van de in 2013 teveel overgemaakte €188 miljoen. Marianne Poot: “Teveel betaald geld van de Amsterdamse belastingbetaler moet terugkomen. Als iemand niet kan terugbetalen moeten we bijvoorbeeld deze persoon geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geven.”

In 2013 is door de gemeente Amsterdam €188,4 miljoen overgemaakt in het kader van de woonkostenbijdrage in plaats van het bedoelde bedrag van €1,88 miljoen. Daardoor kregen verschillende Amsterdamse huishoudens onterecht duizenden euro’s overgemaakt. Uit de laatste kwartaalrapportage van juli 2015 over de terugvordering van de teveel betaalde woonkostenbijdrage blijkt dat op dat moment nog ongeveer €2 miljoen openstond. “De VVD wil dat er alles aan wordt gedaan om het totale bedrag terug te vorderen”, aldus Marianne Poot.