VVD verontrust over stijging aantal plof- en ramkraken

De afgelopen periode is in Nederland een stijgende lijn waarneembaar in het aantal plof- en armkraken. VVD woordvoerder Veiligheid Marianne Poot wil van het stadsbestuur weten of dit ook het geval is in Amsterdam.

In 2014 waren er 44 plof- en 5 ramkraken, in 2015 56 plof- en 30 ramkraken en in 2016 werden er 79 incidenten gemeld. Het merendeel van de plof -en ramkraken richt zich richt op reguliere geldautomaten in de openbare ruimte maar ook meer en meer op losstaande geldautomaten in winkels zoals supermarkten. Waar in het verleden ook vooral gas werd gebruikt om de automaat open te kraken, worden daar tegenwoordig zware explosieven voor gebruikt.

Ook Amsterdam blijft niet gevrijwaard van deze gewelddadige manier van overvallen. Zo werd in december 2016 nog een plofkraak in het Westelijk Havengebied ternauwernood verijdeld doordat de politie de daders tijdens hun voorbereidingen betrapte. De daders konden ontsnappen en negen omliggende woningen moesten worden ontruimd vanwege explosiegevaar. De VVD is verontrust door het stijgende aantal plof- en ramkraken en wil van het stadsbestuur weten welke aanvullende maatregelen worden getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan het verder terugdringen van contanten in het Amsterdamse betalingsverkeer.

Lees de bijlage de vragen die Marianne het stadsbestuur stelde.