Maidenspeech Samira Bouchibti: "Amsterdam is synoniem met vrijheid"

Op 5 april sprak ons kersverse VVD-raadslid Samira Bouchibti haar maidenspeech uit. Lees hier haar betoog.

Geachte voorzitter, beste Amsterdammers en beste collega raadsleden,

Het is voor mij een eer dat ik hier mag staan. Het vervult mij met heel veel trots en vreugde dat ik vanaf vandaag zitting mag nemen in de Amsterdamse gemeenteraad.

De afgelopen drie jaar ben ik met veel plezier duo-raadslid geweest. Ik heb heel fijn samengewerkt met Werner Toonk en met Dilan Yesilgoz, waarvoor dank!

En uiteraard wens ik Dilan alle succes toe.

Voorzitter,

Mijn wieg stond in Marokko, in Fes.  Daarna heb ik nog in Haarlem, Utrecht, Athene en in Johannesburg gewoond. Maar toen ik 25 jaar oud was, besloot ik om naar de mooiste stad van de wereld te verhuizen.

In Amsterdam staat niet alleen mijn huis, Amsterdam is bovenal mijn thuis. Mijn wortels mogen dan ontstaan zijn in Fez, inmiddels zijn deze wortels diep verankerd in de Mokumse aarde. Dat in deze stad mijn dochter Elisenoor geboren is, vervult mij nog steeds met ontroering.

Voor mij is Amsterdam synoniem aan vrijheid. In Amsterdam ben ik gelukkig, omdat ik me hier heb kunnen ontwikkelen. Ik ben hier geworden wie ik wil zijn: Vrij, Verantwoordelijk en een Doorzetter.

Amsterdam is voor mij Park Frankendael, de Albert Cuypmarkt, Artis, het Rijksmuseum, Gay Capital, de bruggen, maar ook …Spinoza, Rembrandt, de Dokwerker, Johan Cruijff en Anne Frank!

In deze stad maakt het niet uit wat je afkomst is, als je maar iets van je toekomst wilt maken. Amsterdam staat voor gastvrijheid maar niet voor vrijblijvendheid.

Door de eeuwen heen heeft Amsterdam de meest uiteenlopende individuen en groepen welkom geheten: Protestanten, Joden, Friezen, Surinamers, Turken en Marokkanen. Dat Amsterdam de navel van het universum wordt genoemd, komt niet in de laatste plaats doordat hier inmiddels meer dan 150 nationaliteiten zijn gehuisvest! Deze toeloop van mensen is niet altijd even gemakkelijk geweest voor de inwoners van onze stad. Maar op een wonderlijke manier komt het hier uiteindelijk toch goed.

Daarom ben ik optimistisch dat wij de integratieproblemen die zich ook in onze stad voordoen uiteindelijk zullen oplossen. Noem mijn optimisme rustig ‘Amsterdamse kapsones’.

Mijn stad staat voor tolerantie en respect. Discriminatie pikken wij niet. Amsterdam dient het symbool te zijn van artikel 1 van onze Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Niet voor niets stond ik in 2014 tijdens de Canal Pride op de eerste Marokkaanse boot. En niet voor niets hebben wij vanavond hand gelopen vanaf de dam naar het homomonument. Zo zie ik ook mijn taak als gemeenteraadslid: bruggen slaan tussen de verschillende gemeenschappen in onze stad.

Nog enkele korte opmerkingen over de beleidsterreinen waar ik mij de komende tijd mee zal bezighouden:

Op het gebied van Kunst en Cultuur laten wij andere wereldsteden als Parijs, Barcelona, Rome, Milaan en Wenen achter ons als het gaat om het aanbod van theaters, musea, galeries, werelderfgoed en concertzalen. In geen enkele andere stad ter wereld vind je zoveel cultuur per inwoner als in Amsterdam. Toch is dat geen reden om op onze lauweren te rusten. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor onze stad, denk alleen maar aan het toerisme en het vestigingsklimaat. Maar kunst en cultuur mogen niet op lemen voeten staan, we moeten hen nog beter verankeren. Daarmee bedoel ik dat wij moeten blijven nadenken in hoeverre dit rijke aanbod kan worden ingezet voor en toegankelijker kan worden gemaakt voor onze eigen bewoners in het bijzonder onze jongeren.

Kunst en cultuur vormen het cement waarmee de verschillende bevolkingsgroepen in de stad met elkaar kunnen worden verbonden. Ik hoop dan ook een bijdrage te mogen leveren aan een beleid dat dit tot stand brengt.

Verder is een goed aanbod van jeugdzorg essentieel. Jongeren en kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien in onze stad. Op het gebied van jeugdzorg doen we het goed in Amsterdam, maar het kan nog beter. Daarom zal ik blijven hameren efficiënter werken, minder bureaucratie en een betere samenwerking tussen professionals.

Een ander punt dat mijn aandacht heeft is de veiligheid van zorgpersoneel. Zorgprofessionals moeten hun werk goed kunnen doen. Niet alleen ambulancemedewerkers, maar ook mensen die bij een GGZ-instelling werken of bij de eerste hulp.

In mei zal ik over dit thema met een initiatiefvoorstel komen.

Politiek is voor mij een middel om een doel te bereiken. En mijn doel is, zeker met de verkiezingen van 2018 in aantocht om Amsterdammers ervan te overtuigen dat de VVD, Amsterdam goed doet.

Dit komt niet alleen door onze fractie maar ook door de twee VVD-wethouders die deel uitmaken van dit college. Ik vind Wethouder van de Burg de beste Zorgwethouder van Nederland. En dit had ik ook gezegd als hij van GroenLinks was geweest.

Tot slot voorzitter mijn inbreng bij het agendapunt ‘ Hulp bij de huishouding’. Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft de wethouder Zorg zijn beleid aangepast en uitgewerkt in een nieuwe productbeschrijving. Wij steunen dit beleid van harte.

Dank u wel!

-------

Alleen gesproken woord telt