VVD: 'Ook voor zieke kinderen cultuuronderwijs'

De VVD wil dat het plan van de gemeente om alle Amsterdamse basisschoolleerlingen cultuuronderwijs te geven ook geldt voor langdurig of chronisch zieke kinderen. Woordvoerder Zorg Samira Bouchibti: “Deze kinderen kunnen in vele opzichten niet meedoen met hun gezonde leeftijdsgenootjes. Cultuuronderwijs biedt afleiding en laat ze weer eventjes beter voelen.”

Door een gebrek aan capaciteit krijgen zieke kinderen met name les in primaire vakken, zoals taal en rekenen. Een kind in het ziekenhuis krijgt dus wél wiskundeopdrachten, maar géén muziekles. Bouchibti: “Uiteraard staan een snelle genezing en het voorkomen van een leerachterstand voorop, maar het zou oneerlijk zijn als deze kinderen geen cultuuronderwijs krijgen. Cultuur, bijvoorbeeld zang, dans, schilderen of theater, helpt kinderen zich te ontplooien en hun talenten te ontdekken. Zieke kinderen knappen hier ontzettend van op.”

De VVD heeft daarom voorgesteld dat het college cultuuronderwijs toegankelijker gaat maken voor deze kinderen. “Het zou mooi zijn als de gemeente in kaart brengt hoe het cultuuronderwijs nu is afgestemd op langdurig of chronisch zieke kinderen. Vervolgens kunnen er maatregelen worden genomen om deze kinderen zoveel mogelijk te bereiken.”