Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht fors goedkoper

Gisteren heeft het Amsterdamse college de aangepaste overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht bekend gemaakt. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: “De VVD is altijd tegenstander van erfpacht geweest. Daarom is het mooi dat de aangepaste overstapregeling veel goedkoper uitvalt. Dat is goed nieuws voor de Amsterdamse erfpachter.”

Al jaren wordt geprobeerd een einde te maken aan het onzekere stelsel van voortdurende erfpacht. De VVD heeft samen met D66 en de SP in 2014 besloten om eeuwigdurende erfpacht in te voeren. “Als VVD zien we graag dat woningeigenaren de grond onder hun huis kunnen kopen. Eeuwigdurende erfpacht is een belangrijke stap in die richting. Deze aangepaste overstapregeling is een historisch besluit in de strijd om erfpacht beter te maken voor de erfpachter. Door de vele inspraakreacties ligt er nu een betere politieke deal”, aldus Ruigrok.

Na het bekend worden van de overstapregeling in januari heeft de VVD vele reacties ontvangen van erfpachters die zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van hun woning. VVD-woordvoerder Grondzaken Tjakko Dijk: “We hebben de zorgen van mensen heel serieus genomen. Onze inzet is altijd een betaalbare, transparante en redelijke overstapregeling voor erfpachters geweest. Nu is het zaak zo snel mogelijk gedetailleerd duidelijk te krijgen wat de effecten voor erfpachters zijn. Door de extra depreciatie, langere beslistermijn en hogere opstalwaardes ligt er nu een aantrekkelijke mogelijkheid voor erfpachters om een einde te maken aan de financiële onzekerheid van het oude erfpachtstelsel.”

Het college heeft laten weten zo snel mogelijk een aangepaste rekentool te publiceren. Raadslid Dijk: “Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het aangepaste voorstel voor individuele erfpachters.”

Door over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht kunnen erfpachters zich vrijwaren van de onvoorspelbare canonverhogingen aan het einde van een erfpachttijdvak. Voor nieuwbouw in Amsterdam geldt sinds vorig jaar alleen nog eeuwigdurende erfpacht.