VVD: Relatief hoog inkomen bijstandsgezin creëert armoedeval

Werken moet lonen is een belangrijk speerpunt van de VVD. VVD-woordvoerder Werk Marianne Poot: “Met name voor mensen in een uitkeringssituatie is het van het grootste belang dat zij er financieel op vooruit gaan als zij een baan vinden. Wij zijn zelf gaan rekenen en komen op een inkomen van een bijstandsgezin van ongeveer €2000 per maand en ruim €2500 per jaar aan Amsterdamse regelingen. Flink meer dan het minimumloon.”

De fictieve alleenstaande moeder Ariane met een zoon Emile van 10 op de basisschool en een dochter Laura van 15 op de middelbare school wonen in Amsterdam. Zij wonen in een sociale huurwoning met een huur van €550 per maand.  De VVD komt tot de rekensom dat dit gezin €1983,79 per maand van de rijksoverheid ontvangt, plus €2640 per jaar (inclusief gemiddeld €114 aan bijzondere bijstand per jaar) aan Amsterdamse regelingen bij volledige uitnutting. Dat is aanzienlijk meer dan het minimumloon van €1551 per maand.

Dit gezin heeft in Amsterdam recht op onder meer een gratis laptop, internetabonnement, scholierenvergoeding, kledingbonnen, jeugdsportfonds, een gratis ID-kaart en de stadspas, naast verschillende toeslagen vanuit de rijksoverheid. Marianne Poot stelt schriftelijke vragen aan wethouder Vliegenthart om te achterhalen of de berekening klopt. Zie de bijlage voor deze vragen.