Tjakko Dijk: “Erfpachtplan mogelijk uitbreiden met hardheidsclausule”

VVD-raadslid Tjakko Dijk vraagt aandacht om de Overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht uit te breiden met een hardheidsclausule en mogelijkheden voor bezwaar. “Er ligt nu een goede kans voor erfpachters om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. We kijken nu hoe we het college kunnen vragen een mogelijke hardheidsclausule en bezwaarmogelijkheden in de regeling te laten verwerken. Daardoor kunnen we de regeling verder verbeteren door de scherpe randjes eraf te halen”, aldus Dijk.

De invoering van eeuwigdurende erfpacht is een belangrijk wapenfeit van de VVD in het huidige college, op weg naar een echte keuze tussen erfpacht en eigen grond. Tjakko Dijk: “Ik ben onder de indruk geraakt van de grote betrokkenheid van erfpachters bij de invoering van eeuwigdurende erfpacht. Niet iedereen is tevreden en dat snap ik heel goed. Maar dankzij alle inspraak ligt er nu wel een betaalbaar voorstel.”

De Overstapregeling ligt eind juni ter besluitvorming voor in de gemeenteraad.