VVD en CDA: “Geen illegaal festival op gekraakt ADM-terrein”

VVD-raadslid Marianne Poot wil samen met CDA-collega Diederik Boomsma dat er geen festival komt op het gekraakte ADM-terrein. “Een gekraakt terrein van een private partij behoort geen plek te zijn voor een grootschalig, commercieel evenement, zonder toestemming van de eigenaar”, aldus Poot.

Blijkens een aangevraagde vergunning is de stichting ADM Leeft voornemens om van 18 tot en met 20 augustus een festival te organiseren op het gekraakte ADM-terrein. VVD en CDA achten het zeer onwenselijk indien het festival op het terrein doorgang vindt en willen weten op welke gronden de vergunning kan worden afgewezen. Marianne Poot: “Het ADM-terrein is wat de VVD betreft al veel te lang gekraakt. Het wordt tijd dat dit gebied in de Amsterdamse Haven weer voor bedrijvigheid en banen wordt gebruikt in plaats van festivals.”