Geen kwijtschelding van afvalstoffenheffing voor vervuilers

De VVD wil dat bewoners die troep veroorzaken niet langer in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. VVD-raadslid Rik Torn: “Een schone stad is niet gratis. Iedereen levert een bijdrage. Wij vinden het oneerlijk dat Amsterdammers verplicht een bijdrage moeten leveren aan de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van vervuilers.”

Wat de VVD betreft worden de regels zo aangepast dat alleen bewoners die geen boete hebben gekregen, voor het veroorzaken van troep, in aanmerking komen voor kwijtschelding. Torn: “Het intrekken van kwijtschelding voor vervuilers zorgt voor een schoner Amsterdam, want door deze maatregel zullen bewoners zorgvuldiger met hun afval omgaan.” Bovendien maakt het de kwijtscheldingsregeling een stuk rechtvaardiger, vindt Torn: “Troepmakers komen namelijk niet langer in aanmerking voor kwijtschelding.

De VVD vindt het belangrijk dat bewoners tijdig op hoogte worden gebracht van de maatregel. “De gemeente moet iedereen goed informeren over het nut en de noodzaak van deze aanpassing. Zo zullen meer bewoners zich aan de regels houden,” aldus Torn.