VVD wil handhaving afvaldumping bij aanlegplaatsen recreatiebootjes

Tijdens zomerse dagen moet de gemeente in burger gaan handhaven op mensen die – tegen alle regels in – vanaf recreatiebootjes hun troep langs de kant van het water dumpen, vindt VVD-raadslid Rik Torn. “Het is triest maar helaas waar dat sommige pleziervaarders hun afval, vaak afkomstig van genuttigde consumpties aan boord, dumpen zodra zij ergens hebben aangelegd.” Torn vindt dit gedrag asociaal en onacceptabel en stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Torn: “De gemeente moet laten zien dat wij het niet langer pikken dat bewoners of bezoekers na afloop van een boottochtje door de grachten een zak lege blikjes langs de kade of op een steiger achterlaten. Op veel aanmeerplaatsen is het nu een ontzettende troep. Wat ons betreft wordt er daarom tijdens zomerse dagen in burger gehandhaafd op plekken waar veel boten aanmeren.”

Naast handhaving in burger vindt de VVD het belangrijk dat de gemeente extra afvalbakken plaatst bij steigers. Torn: “We willen dat de gemeente in kaart brengt waar de meeste bootjes aanleggen. Vervolgens kunnen daar extra of grotere vuilnisbakken worden neergezet.”