VVD-raadslid Bouchibti wil extra aandacht voor eenzame LHBT-ouderen

Het aantal ouderen in Amsterdam dat last heeft van eenzaamheid groeit. Met name homo- of biseksuele ouderen voelen zich eenzaam, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds. VVD-raadslid Samira Bouchibti: “Omdat blijkt dat veel LHBT-ouderen last hebben van eenzaamheid willen wij dat deze groep, ook wel de roze ouderen genoemd, specifieke aandacht krijgt binnen het Age Friendy Amsterdam programma.”

Gemeente Amsterdam werkt via het programma ‘Age Friendly Amsterdam’ aan een stad waarin bewoners prettig oud kunnen worden . Het programma houdt zich onder andere bezig met respect en sociale inclusie. Bouchibti: “Wij hebben een motie ingediend die pleit voor een specifieke inzet voor LHBT-ouderen binnen dit programma.”

Naast eenzaamheid ervaren de LHBT-ouderen ook onzekerheid over hun geaardheid. Zo zijn zij bang negatieve reacties te ontvangen van medebewoners of personeel in  zorginstellingen. “Als de roze ouderen een eigen onderdeel krijgen in het programma Age Friendy Amsterdam verzekeren we dat deze ouderen de aandacht krijgen die zij hard nodig hebben,” aldus Bouchibti.