VVD: Gebruik bewakingscamera’s om afvalovertreders te beboeten

De VVD wil dat het stadsbestuur de beelden van bewakingscamera’s van woningcorporaties gebruikt om vervuilers op te sporen. Volgens VVD-raadsleden Tjakko Dijk en Rik Torn is cameratoezicht een effectief instrument om afvaldumping aan te pakken. Torn: “Als de gemeente de beelden van camera’s bij woningcorporaties gebruikt vergroot dit de handhavingscapaciteit en zullen veel mensen het uit hun hoofd laten om afval verkeerd, te vroeg of te laat aan te bieden.”

Aanleiding vormt het besluit van woningcorporatie Rochdale om camera’s in te gaan zetten bij de flats Geldershoofd en Gravestein in Zuidoost om afvalovertreders op heterdaad te betrappen. De woningcorporatie wil de camerabeelden gebruiken als bewijs om vervolgens schoonmaakkosten in rekening te kunnen brengen bij huurders die troep hebben veroorzaakt. Ook wil Rochdale de beelden delen met de gemeente, zodat gemeentelijke handhavers de vervuilers kunnen beboeten.

De VVD juicht het initiatief van Rochdale toe. Torn: “Het zou mooi zijn als de gemeente de camerabeelden van Rochdale wil gebruiken om afvaldumpende bewoners op de bon te slingeren. Wij hebben daarom gevraagd of het stadsbestuur de beelden daadwerkelijk gaat gebruiken om efficiënter te kunnen handhaven en meer boetes uit te schrijven aan afvaldumpers.”

Verder wil de VVD dat de gemeente zich inspant om ook camerabeelden van andere woningcorporaties te gebruiken. “Wat ons betreft doet goed voorbeeld volgen. Daarom hebben wij aan het stadsbestuur gevraagd of zij andere woningcorporaties willen aansporen soortgelijke maatregelen te nemen,” aldus Dijk.