VVD: Breng kosten extra ondergrondse afvalcontainers binnenstad in kaart

De VVD wil dat het college van burgemeester en wethouders inventariseert waar er ruimte is voor nog meer ondergrondse afvalcontainers en wat het plaatsen hiervan gaat kosten. VVD-raadslid Rik Torn: “Ondergrondse afvalinzameling leidt tot aanzienlijk minder zwerfvuil, maar het plaatsen van zulke containers in de binnenstad brengt wel extra kosten met zich mee. De VVD wil dat het college in kaart brengt waar er ruimte is voor ondergrondse afvalcontainers en wat dit kost, zodat de gemeenteraad hierover vervolgens snel een besluit kan nemen.”

Dat de afvalproblematiek in Amsterdam de spuitgaten uitloopt is vooral te zien in de binnenstad. Op de meeste plekken in het centrum wordt huisvuil nog op straat ter inzameling aangeboden, in tegenstelling tot de andere stadsdelen, waar men vrijwel geheel is overgestapt naar ondergrondse afvalinzameling. Torn: “Straatinzameling leidt tot een hoop zwerfafval: veel zakken scheuren open of ze worden te vroeg of te laat op straat gezet. Door over te stappen naar ondergrondse inzameling kunnen we een hoop troep voorkomen.”
 
In de drukke binnenstad is de ruimte voor ondergrondse containers beperkt. Er liggen vaak ondergrondse leidingen die moeten worden verplaatst. Dit maakt het ingraven van containers duurder. Torn wil dat het stadsbestuur onderzoekt waar er ruimte is voor ondergrondse containers en waar er extra ruimte kan worden gemaakt. “Op basis van deze inventarisatie en het bijbehorende kostenplaatje kan de gemeenteraad een besluit kan nemen over het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers,” aldus Torn.