Voorjaarsnota 2017: meer geld voor schoonmaak, handhaving en bestrijding van overlast

In de Voorjaarsnota 2017, die vandaag door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt mede dankzij de VVD meer geld uitgetrokken voor het bestrijden van overlast. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “We versterken toezicht en handhaving en er komt meer geld vrij om beter én vaker schoon te maken. Zo maken we een schonere en veiligere stad van Amsterdam.”

De VVD heeft een stevige stempel op deze Voorjaarsnota gedrukt door extra geld en aandacht te vragen voor de afvalproblematiek. Bovenop het verhoogde afvalbudget is er met een raadsbreed gesteund amendement van de VVD, D66 en SP een miljoen euro extra beschikbaar gemaakt om de stad dit jaar nog écht schoon te krijgen. Ruigrok: “Ook vinden wij het belangrijk dat er forser wordt gehandhaafd. De VVD maakt daarom 0,7 miljoen euro vrij voor permanente afvalhandhaving in burger in het drukbezochte Damgebied.” Naast handhaving zorgt de VVD voor stickers die bewoners en bezoekers waarschuwen voor het dumpen van afval.

Naast afvalhandhaving zorgt de VVD voor meer handhaving op het water en effectievere handhaving in de taxibranche. Ondernemers die vanwege hun religieuze of culturele achtergrond worden bedreigd kunnen dankzij de VVD aanspraak maken op financiële ondersteuning voor het beveiligen van hun winkel of kantoor. De VVD maakt hiervoor 100.000 euro beschikbaar. Verder zorgt de VVD ervoor dat het college aandacht gaat besteden aan het dreigend tekort aan pleeggezinnen en de bestrijding van personeelsschaarste in het onderwijs, de bouw, de zorg en de ICT-sector. 

De Voorjaarsnota vormt binnen de gemeente Amsterdam een belangrijk document voor het beleid en de financiering daarvan, vergelijkbaar met de miljoenennota van de Rijksoverheid. Financieel Woordvoerder Rik Torn: “De Voorjaarsnota geeft een belangrijke inzage in het huishoudboekje van de gemeente. Samen met het college bepalen wij als gemeenteraad waar in 2018 extra geld naartoe gaat.”