VVD: creëer gelijk speelveld bij het stichten van scholen

De gemeente gaat op voorstel van de VVD kijken of er een gelijker speelveld voor het stichten van scholen kan ontstaan als de stichtingseisen worden aangepast. VVD woordvoerder Onderwijs Werner Toonk: “De huidige criteria kijken alleen of er belangstelling is voor een nieuwe school in de directe omgeving, terwijl veel ouders en kinderen elders in de stad interesse kunnen hebben in een nieuw te stichten school.”

Bij het in kaart brengen van de stichtingsruimte hanteert de gemeente een straal van drie kilometer rondom de vestingsplaats. Binnen deze cirkel moet er voldoende belangstelling zijn. De VVD diende een raadsbreed gesteunde motie in die het stadsbestuur oproept te onderzoeken of deze vuistregel een belemmering vormt voor (met name kleine) schoolbesturen bij het openen van scholen.

De komende tien jaar zijn er ongeveer 30 tot 40 basisscholen nodig in Amsterdam. Toonk: “Keuzevrijheid van ouders met betrekking tot onderwijs is een groot goed. Wij vinden het belangrijk dat alle schoolbesturen en vormen van onderwijs een kans krijgen.”