Tjakko Dijk: “Ruimte voor verkoop sociale huurwoningen aan samenwerkende eigenaren”

Wooncoöperaties zijn in toenemende mate in trek onder huurders. In Amsterdam-Noord ketste initiatief Copekcabana, om woningen in de Van der Pekbuurt op te kopen, recentelijk af op de prijs. VVD-raadslid Tjakko Dijk: “Huurders kopen in een wooncoöperatie hun eigen sociale huurwoningen en verhuren deze vervolgens in eigen beheer. Dit zijn mooie initiatieven die de betrokkenheid bij de buurt fors vergroten. Wie zelf eigenaar is van een woning of zelfs een hele straat zorgt voor een nette straat.”

Onder meer in de Haagse Roggeveenstraat is de wooncoöperatie een succes. In de Van der Pekbuurt hebben buurtbewoners zich verenigd in initiatief Copekcabana. Recent verscheen het bericht dat hun aankoopbod door Ymere is afgewezen. De VVD betreurt deze ontwikkeling aangezien een wooncoöperatie een goede manier is om bij te dragen aan een andere verdeling van de woningvoorraad en een verhoogde leefbaarheid in de buurt. De initiatiefnemers van Copekcabana vragen zich bovendien openlijk af of ‘corporaties er wel klaar voor zijn om daadwerkelijk de regie uit handen te geven aan kleine, sociale initiatieven’.

Tjakko Dijk: “Ik wil dat de gemeente haar best doet om wooncoöperaties zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat woningbezit, al dan niet in collectief verband, zoveel mogelijk dicht bij Amsterdammers komt te staan.”