VVD: Caféregels ook voor hotels

Wat de VVD betreft gaat het huidige cafébeleid ook voor hotels gelden. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Wij willen dat de gemeente onderzoekt of het ‘three-strikes-you’re-out’-systeem ook op hotels kan worden toegepast. Dat wil zeggen dat hotels of andere horecagelegenheden na driemaal onmiskenbare overlast te hebben veroorzaakt hun vergunning kunnen verliezen. Zo kunnen we effectief optreden tegen overlast.”

In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur vraagt Ruigrok op welke gronden vergunningen die voor onbepaalde tijd zijn verleend kunnen worden ingetrokken en of meldingen van overlast ervoor kunnen zorgen dat verleende vergunningen worden heroverwogen.

Ruigrok ziet graag dat de gemeente kijkt of er een puntensysteem voor het laten doorlopen voor vergunningen van onbepaalde tijd kan worden ontwikkeld. “Een puntensysteem kan een goed instrument zijn om bijvoorbeeld geluids- of afvaloverlast te voorkomen. Hotels of restaurants die hun vergunning dreigen te verliezen zullen immers de nodige maatregelen nemen om voortaan geen herrie of troep meer te veroorzaken.”