VVD wil meer duidelijkheid over functioneren schuilkelders

VVD-duoraadslid Hala Naoum Néhmé en raadslid Marianne Poot willen helderheid over nut en noodzaak van eventueel nieuw te bouwen schuilkelders in Amsterdam. “Wonen in Amsterdam gaat gezien de druk bevolkte omgeving gepaard met de nodige ruimtelijke uitdagingen. Met name voor woningen langs specifieke spoorlijnen en bepaalde drukke wegen levert bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen een potentieel gevaar op. Maar er zijn ook andere gevaren denkbaar. Dan moet er voor Amsterdammers een vluchtlocatie beschikbaar zijn”, aldus Naoum Néhmé.

In vroegere tijden werden bij metrostations schuilkelders aangelegd waar Amsterdammers in tijden van gevaar konden schuilen. Gezien de huidige (in orde van waarschijnlijkheid zeer diverse) risico’s waar Amsterdammers nu en in de toekomst mee te maken kunnen krijgen acht de VVD het van belang om meer inzicht te verkrijgen in de wenselijkheid van de bouw van nieuwe schuilkelders en de mate van onderhoud en locaties van de bestaande. Naoum Néhmé: “Daarnaast ben ik benieuwd of Amsterdammers jaarlijks een brief kunnen krijgen van de gemeente met informatie over hoe te handelen bij gevaren en dreigingen, inclusief locaties van nabijgelegen vluchtlocaties.”