Tjakko Dijk: “Helderheid over nieuwe Omgevingswet”

VVD-raadslid Tjakko Dijk stelt vragen over de invoering van de nieuwe Omgevingswet in Amsterdam. Onlangs is de ingangsdatum uitgesteld. Dijk: “De Omgevingswet bundelt allerlei wetten over onder meer wonen, infrastructuur en milieu. Daar gaan Amsterdammers veel van merken. De invoering moet dus goed gaan, juist na deze nieuwe vertraging.”

 Minister Schultz van Haegen schuift de geplande datum van 1 juli 2019 op naar een later tijdstip, gezien de complexe juridische aanpassingen die nog moeten worden getroffen. Ook voor Amsterdam heeft de invoering van de Omgevingswet gevolgen. Hoewel de invoering van de wet nog in de toekomst ligt moet er veel gebeuren binnen de gemeente voordat de implementatie een feit is. “Het is van groot belang dat vergunningen voor bijvoorbeeld bouwprojecten gewoon door kunnen blijven lopen voorafgaand aan de nieuwe wet. Daar moet wat de VVD betreft geen onduidelijkheden blijven bestaan”, aldus Dijk.