VVD wil toeristenbelasting al vanaf volgend jaar verhogen

De VVD Amsterdam wil het tarief voor de toeristenbelasting al per 1 januari 2018 laten stijgen naar 7 procent met een minimum van 5 euro per nacht per kamer. Daarmee kan gezien de noodzaak voor extra schoonmaak en handhaving niet worden gewacht tot een nieuw coalitieakkoord en vervolgens tot 2019 als het geld beschikbaar is.

Andere partijen, waaronder PvdA, GroenLinks, SP en D66 hebben zich eveneens voor een verhoging uitgesproken en aangegeven dat zij dit bij het nieuwe coalitieakkoord willen en zullen regelen. Nu alle grote partijen het eens zijn is het onlogisch om te zeggen dat we dat pas bij het coalitieakkoord gaan regelen en dus pas in 2019 laten in gaan. Er is geen reden om te wachten als er nu nagenoeg unaniem draagvlak is om een dringend probleem, namelijk de drukte in Amsterdam die vraagt om extra inzet, te kunnen oplossen. Wat de VVD betreft gaat het hogere tarief voor de toeristenbelasting per 1 januari 2018 in en moet dit dus in november bij de begroting 2018 worden geregeld.

De inkomsten uit de hogere toeristenbelasting kunnen worden gebruikt om de stad schoner te maken. De begroting is volgens een raadsbesluit geen verdeelmoment maar gezien de reacties bij andere partijen gaan wij er van uit dat de gehele raad over deze technische regel heen wil en zal stappen, om te zorgen dat de Amsterdammer zo snel mogelijk een schonere stad ziet.