De VVD zoekt de Handhaver van het Jaar

De Amsterdamse VVD organiseert voor het eerst de verkiezing van de Handhaver van het Jaar. Handhavers zetten zich iedere dag in voor een schoon, veilig en leefbaar Amsterdam. Alle bewoners profiteren hiervan. Met deze verkiezing willen wij het belang van goede handhavers voor Amsterdam onderstrepen.

Veel overlast waar bewoners dagelijks mee te maken kan worden voorkomen en bestreden met handhaving. Denk aan geluidsoverlast, afvalovertredingen, asociaal gedrag in het verkeer, foutparkeren of openbare dronkenschap. In sommige wijken hebben bewoners hier dagelijks last van. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. Wat de VVD betreft is handhaving hier de sleutel. Amsterdamse handhavers spelen dus een cruciale rol. Zij verdienen onze dankbaarheid en steun voor de taak die zij onder moeilijke omstandigheden vervullen.

Door de verkiezing van Handhaver van het Jaar uit te schrijven wil de Amsterdamse VVD elke handhaver in het zonnetje zetten, maar de allerbeste handhaver in het bijzonder. De VVD roept Amsterdammers op om een handhaver te nomineren die volgens hen de titel Handhaver van het Jaar verdient. Nominaties zijn welkom via handhavervanhetjaar@vvdamsterdam.nl. In de nominatie vernemen wij graag:

-        De naam van de handhaver die jij nomineert;

-        De afdeling waar hij of zij bij werkt;

-        De reden waarom jij hem of haar nomineert;

-        De contactgegevens van de genomineerde;

-        Een voorbeeld waaruit blijkt dat hij of zij Handhaver van het Jaar is.

Nomineren kan tot 8 december 2017. Na sluiting van deze termijn zullen wij contact opnemen met de genomineerden om ze persoonlijk uit te nodigen voor de uitreiking van de verkiezing. Op 11 december zal de winnaar van de verkiezing bekend worden gemaakt tijdens een discussieavond over handhaving, georganiseerd door Libertijn. Meer informatie hierover volgt!