VVD: Stuur informatiefolder naar Airbnb-adressen

Toeristen die tijdelijk in de woning van een Amsterdammer verblijven zijn vaak niet bekend met afvalregels, zoals de dagen en tijdstippen waarop huisvuil mag worden aangeboden. Hierdoor belandt er veel afval op straat. VVD-raadsleden Rik Torn en Tjakko Dijk willen daarom dat de gemeente samen met platforms zoals Airbnb een informatiefolder voor bezoekers maakt. Hierin kunnen de afvalregels en -boetes kenbaar worden gemaakt. Ook kunnen er tips worden gegeven, zoals voor minder drukbezochte delen van de stad.

Bezoekers die via online platforms, zoals Airbnb, in andermans woning logeren worden geacht zich aan dezelfde afvalregels te houden als bewoners, maar deze regels zijn vaak onduidelijk voor toeristen. Torn: “In de informatiefolders kan de gemeente bezoekers informeren over de afvalregels die in een bepaalde wijk gelden. Ook kunnen we in de folder wijzen op de boetes die staan op het dumpen of verkeerd aanbieden van afval. Op die manier dringen we de afvaloverlast terug.”

Sinds 1 oktober jl. hanteert de gemeente een meldplicht voor bewoners die hun woning verhuren. Door bewoners wiens woning staat geregistreerd voor vakantieverhuur een folder te sturen met het verzoek deze onder de aandacht te brengen aan de huurders kan de gemeente eenvoudig toeristen op de hoogte brengen van de lokale (afval)regels.

Naast het voorkomen van afval biedt de folder meer mogelijkheden. Dijk: “We kunnen bezoekers welkom heten en hen een aantal tips geven voor tijdens hun verblijf in Amsterdam. Denk aan bezienswaardigheden in minder drukbezochte delen van de stad of over het voorkomen van overlast.”

Torn en Dijk zullen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 en 9 oktober een motie indienen waarin zij het stadsbestuur verzoeken om samen met verhuurplatforms een Engelstalige informatiefolder te ontwerpen en deze te versturen naar de adressen die staan geregistreerd voor vakantieverhuur.