VVD wil proef met extra uitrusting bij handhavers

De VVD wil dat de gemeente een proef houdt waarbij handhavers worden uitgerust met een wapenstok en pepperpray. Woordvoerder Veiligheid Marianne Poot: “We merken dat er bij de gemeentelijke handhaving behoefte bestaat aan meer weerbaarheid, bijvoorbeeld als het gaat om de uitrusting van handhavers. Wat ons betreft gaat de gemeente een proef houden.”

Handhavers worden tegenwoordig vaker in de avond of ’s nachts ingezet. Hierdoor krijgen zij helaas vaker met agressie en geweld te maken. “Wij vinden dat handhavers zich in geval van nood moeten kunnen verdedigen, bijvoorbeeld met een wapenstok of pepperspray. Daar is niets raars aan. Dit gebeurt ook in het openbaar vervoer en in kleinere gemeenten,” aldus Poot.

De VVD benadrukt dat er altijd geprobeerd moet worden een conflict of dreigende situatie verbaal op de lossen. Poot: “Toch kunnen er zich situaties voordoen waarin een wapenstok of pepperspray nodig zijn. Daarom wil de VVD dat de gemeente een proef start, zodat er op basis van feiten kan worden gekeken naar het nut en de noodzaak van extra uitrusting voor handhavers.”

Poot zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 en 9 november een motie indienen waarin wordt gepleit voor het houden van een proef.