Verkiezing vertegenwoordigers woongebieden voor stadsdeelcommissie


Geachte leden van de VVD Amsterdam,

 

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 31 oktober jl. is de kandidaatstellingsprocedure voor de VVD leden van de stadsdeelcommissies vastgesteld. Het bestuur van de VVD Amsterdam heeft de ambitie om op 21 maart 2018 in alle woongebieden in Amsterdam mee te doen met een of meerdere VVD-kandidaten. Tot en met 30 november kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. 

 

In het nieuwe bestuurlijke stelsel wordt een stadsdeelcommissie gevormd door gekozen vertegenwoordigers uit de verschillende woongebieden van het stadsdeel. Daartoe is de stad opgedeeld in woongebieden (zie Mijnvvd.nl). Per woongebied in het stadsdeel nemen minimaal vier en maximaal zes bewoners deel aan de stadsdeelcommissie. Kijk voor meer informatie over het nieuwe bestuurlijk stelsel en de stadsdeelcommissies op www.amsterdam.nl/nieuwbestuurlijkstelsel

In oktober jl. heeft het College van B&W ingestemd met de aanpassing van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Hieraan is een uitvoerige discussie en inspraak voorafgegaan. Op 16 november wordt dit voorstel besproken in de raadscommissie Algemene Zaken en eind november neemt de Gemeenteraad naar verwachting een besluit.

Heeft u belangstelling om uw buurt te vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie van uw stadsdeel, dan kunt u uw gemotiveerde aanmeldingsbrief sturen naar kandidaten@vvdamsterdam.nl. Dit kan tot en met 30 november. 

Op Mijnvvd.nl treft u de beknopte procedure, het VVD profiel voor de leden van de bestuurscommissie aan en de verdeling van Amsterdam in woongebieden aan. 

Wij zijn vooral op zoek naar mensen die hun wijk goed kennen en voor hun wijk durven op te komen. Deze mensen kunnen echt het verschil maken voor hun wijk. 

Namens Jair Eisenmann (vice-voorzitter en portefeuillehouder stadsdelen),

Met vriendelijke groet,
Kune Burgers

Secretaris VVD Amsterdam
secretaris@vvdamsterdam.nl