Samira Bouchibti: “Verhoog de registratie van AED-toestellen”

VVD-woordvoerder Zorg Samira Bouchibti wil dat de gemeente zich inspant om meer reanimatietoestellen (AED-toestellen) geregistreerd te krijgen. Bouchibti: “Bij acute hartproblemen kunnen AED-toestellen levens redden, maar vaak weten hulpverleners niet of er een toestel in de buurt is, omdat deze niet geregistreerd staat. De VVD wil dat de gemeente de Hartstichting helpt meer toestellen geregistreerd te krijgen.”

In Amsterdam zijn veel AED-toestellen, zoals in horecagelegenheden, supermarkten,  gezondheidscentra of stations. Er is echter maar een klein gedeelte van deze toestellen geregistreerd. Het zoeken naar een ongeregistreerd toestel kan veel tijd kosten, terwijl bij een hartaanval onmiddellijke reanimatie cruciaal is. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners in geval van nood weten of er een toestel in de buurt is.

“De VVD wil dat de gemeente via haar communicatiekanalen potentiele bezitters van AED-toestellen informeert over het belang van toestelregistratie. Ook willen wij dat de gemeente inventariseert of, en zo ja waar er behoefte is aan het plaatsen van extra toestellen,” aldus Bouchibti.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 en 9 november zal Bouchibti een motie indienen waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen meer toestellen geregistreerd te krijgen.