VVD verbetert doorstroom verkeer op Schellingwouderbrug

De Schellingwouderbrug staat vaak open voor passerend pleziervaartverkeer. Te vaak, vindt VVD-raadslid Rik Torn. Dit belemmert de doorstroom van verkeer dat over de brug rijdt. Hierdoor staan er regelmatig fiets- en autofiles. Torn: “Wij willen dat de gemeente in gesprek gaat met Rijkswaterstaat over het inperken van de openingstijden op de Schellingwouderbrug, bijvoorbeeld tijdens de spits als de verkeersdruk op de brug hoog is. Zo voorkomen we onnodige files.”

De Schellingwouderbrug kan op werkdagen buiten de spits om maximaal driemaal per uur open. Torn: De brug is op sommige momenten feitelijk de helft van de tijd geopend. Hierdoor staat het auto- en fietsverkeer en het openbaar vervoer regelmatig vast op de brug. Wat de VVD betreft gaat het college in gesprek met Rijkswaterstaat over het verlengen van de spitsperiodes en het verkorten van de maximale openingstijden.”

Torn zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 en 9 november een motie indienen waarin hij het college verzoekt om met Rijkswaterstaat te gaan praten over het beperken van de openingstijden van de brug.