Bierfietsen straks in de hele stad verboden

De VVD heeft samen met GroenLinks het college opgedragen bierfietsen in heel Amsterdam te verbieden. Eerder deze maand werd in het centrum een bierfietsverbod ingevoerd. VVD-woordvoerder Verkeer Rik Torn wil niet dat de overlast van bierfietsen zich verplaatst: “Andere stadsdelen mogen niet de dupe zijn van het bierfietsverbod in het centrum. Daarom zorgen we voor een stadsbreed bierfietsverbod.”

Bierfietsen vormen dagelijks een bron van ergernis onder Amsterdammers. De rondfietsende cafés zorgen voor openbare dronkenschap, geluidsoverlast, wildplassen en opstoppingen in het verkeer. Kort nadat op 1 november jl. het bierfietsverbod in het centrum werd ingevoerd werden de eerste bierfietsen in stadsdeel West gesignaleerd.

“Het bierfietsverbod in het centrum mag niet leiden tot overlast in andere stadsdelen. Om een waterbedeffect te voorkomen gaan we het bierfietsverbod in het centrum zo snel mogelijk uitbreiden naar de rest van de stad,” aldus Torn.