Meer aandacht voor programmeren in het onderwijs

Er komt meer aandacht voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden, zoals programmeren, in het basisonderwijs. Een voorstel daarvoor van VVD woordvoerder onderwijs Stefan de Bruijn is door de gemeenteraad aangenomen. De Bruijn: “We zien dat digitalisering en programmeren een ontzettend belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom willen we dat alle Amsterdamse leerlingen er al op jonge leeftijd mee in aanraking komen.”

Volgens De Bruijn zijn er tal van initiatieven en lespakketten op dit terrein, maar zijn scholen hier lang niet altijd van op de hoogte. Gisteren heeft de gemeenteraad het College verzocht alle initiatieven in kaart te brengen en de scholen daarover te informeren. Het voorstel werd mede ingediend door raadsleden Dehlia Timman (D66) en Simion Blom (GroenLinks).

“Dit overzicht helpt schoolbesturen om hun leerlingen in contact te laten komen met programmeren en coderen, zodat zij al op jonge leeftijd hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen,” aldus De Bruijn.