Maakindustrie en circulaire bedrijven krijgen toegang tot het havengebied

De maakindustrie en circulaire bedrijven die zich in het havengebied willen vestigen worden straks niet meer in de weg gezeten door de gemeente. Op initiatief van VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok gaat de gemeente een plan opstellen dat ervoor zorgt dat duurzame bedrijven en de biobased maakindustrie zich zonder belemmering kunnen gaan vestigen in het havengebied.

Ruigrok reageert enthousiast op dit aangenomen besluit: “Amsterdam heeft de ambitie om een circulaire economie te worden. Ook willen we meer maakindustrie terughalen naar deze stad. De oude bestemmingsplannen voor het havengebied zijn alleen nog niet op toegerust op deze ambities. Ik ben blij dat we dit nu gaan veranderen.”

Het stadbestuur inventariseert momenteel welke belemmeringen duurzame bedrijven ondervinden die zich in het havengebied willen gaan vestigen. Op basis hiervan zullen de huidige bestemmingsplannen worden aangepast en worden regels opgeheven, aangepast of vereenvoudigd.

“We zijn blij dat het college expliciet ruimte gaat bieden bedrijven die biobased of circulair produceren. Wat de VVD betreft maken we van het havengebied hét gebied in Amsterdam voor duurzaam ondernemen,” aldus Ruigrok.

Het voorstel van Ruigrok is een aanvulling op een in 2014 aangenomen initiatiefvoorstel van coalitiepartijen VVD, D66 en SP. Hierin werd gepleit voor een regelluwe zone in het havengebied, een economische Freezone. Lees hier het voorstel.