Marianne Poot: eenduidige definitie antisemitisme

VVD-raadslid Marianne Poot pleit ervoor dat de gemeente Amsterdam een eenduidige definitie van antisemitisme gaat hanteren. Poot: “Het is belangrijk dat verschillende overheidsinstanties dezelfde definitie hanteren. Zo wordt het probleem beter in kaart gebracht en zal de bestrijding effectiever kunnen plaatsvinden.”

Antisemitisme komt, helaas, in Amsterdam voor. Joodse organisaties, waaronder het CIDI, constateren een toename van antisemitische uitingen en gedragingen. Antisemitisme wordt door de gemeente Amsterdam onder meer bestreden met voorlichtingsprojecten en optreden door politie en justitie. Om antisemitisme op een goede en effectieve manier te bestrijden is het allereerst van belang helder voor ogen te hebben wat antisemitisme precies is.

Poot wil graag dat Amsterdam de IHRA-definitie van antisemitisme gaat gebruiken die in juni 2017 is aangenomen door het Europees Parlement. “In de resolutie worden alle overheden in de EU opgeroepen om deze definitie over te nemen. Amsterdam kan hier snel gehoor aan geven,” aldus Poot.