Tjakko Dijk wil hoorzitting met deskundigen over Haven-Stad

Op verzoek van VVD-raadslid Tjakko Dijk komt er een hoorzitting met deskundigen over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Haven-Stad. “In Haven-Stad worden tot 70.000 woningen gebouwd de komende jaren. Dat is een enorme hoeveelheid en heeft een grote impact. Daarover wil ik graag met experts in de stad spreken”, aldus Dijk.


Wat ook meespeelt zijn de verschillende grote belangen in het gebied. Met het bedrijfsleven zijn harde afspraken gemaakt over termijnen. Zo zijn met bedrijven in het deel van de haven dat binnen de ring A10 ligt  afspraken gemaakt dat zij tot tenminste 2040 in het gebied mogen blijven. Tjakko Dijk: “Deze bedrijven doen investeringen en bieden daarmee werkgelegenheid aan Amsterdammers. Daarom moeten we heel zorgvuldig omgaan met woningbouwplannen in dit gebied. De balans tussen wonen en werken moet niet zoekraken. Daarnaast heeft de toevoeging van 70.000 woningen grote gevolgen voor de stedelijke structuren van Amsterdam."


Om meer duidelijkheid te krijgen over de kansen en uitdagingen van Haven-Stad komt er een hoorzitting met experts om de uitdagingen en kansen van deze nieuwe woonwijk als geheel te bespreken.